Kapcsolat

Üzemeltető:
Varga Viktória 

Kőrisfa-Bama Kft

Cégjegyzékszám: 13-09-196846 

Adószám: 26599029-1-13

Telefon:
+36 30/370-68-57

 

E-mail:

fenyoviragladak@gmail.com

korisfa.bama.kft@gmail.com
varga.es.tarsa76@gmail.com

 

Nyitvatartás:
Hétfő-Vasárnap
8.00 - 17.00
(Előre egyeztetett időpontban)

 

Hasznos oldalak:

kert.lap.hu
virag.lap.hu
viragtarto.lap.hu

Megosztás

Nyereményjáték.

Állatok Világnapja ( október 06.) alkalmából keressük az ország legaranyosabb kutyáját, cicáját, nyusziját.

NEVEZD BE TE IS KEDVENCEDET

Ezzel is támogatva Tököli állatmenhelyet.

Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány     https://www.elek-agh.hu/

Nem kell mást tenned csak lefotózni kedvencedet, kitölteni egy jelentkezési lapot és beküldeni a nevezési díjat. 

A Kőrisfa-BaMa Kft.(továbbiakban mint: Szervező)(székhely: Tököl, Pálya u. 7/H.) által szervezett versenyen, keressük az ország legaranyosabb kutyáját, cicáját, nyusziját.

Célunk, hogy az Állatok Világnapja alakalmából támogassunk egy állatmenhelyet.

A versenyt a https://www.facebook.com/korisfa.bama.kft/?eid=ARDZgwodrwgmKbtnEQyajU1W4-kv47efANuImecf0f-CUBOiymKPaTSxHNQS088WNHY1NNmL3Fb96AOS oldalon fogjuk lebonyolítani és egy nyereményjátékkal kötöttük össze.

Nyeremények:

A nyertes kutyát, cicát, nyuszit megajándékozzuk a Kőrisfa Ba-Ma Kft. által készített termékek közül egy luxus kivitelű, fajtára szabott nyereménnyel.

Kutyának:

Cicának:  

 

 

Nyuszinak:  

A képek illusztrációk.

A tárgynyeremény készpénzre nem váltható!

A tárgynyeremények másik termékre cserélhetők 150.000.- értékben a Kőrisfa-Bama Kft egyéb termékei közül.

Részvételi feltételek:

1.A www.fenyoviragladak.hu weboldalon feltüntetett nevezési lap kitöltése, jelentkezesi-lap.dotx

2.Készítsen egy fotót az Ön által nevezni kívánt kedvencéről, kedvenceiről, nevét is fel kell tüntetni a nevezési lapon.

(Olyan képet készítsen kedvencéről, ami felkelti az emberek érdeklődését és a kisállat olyan helyzetben van, amin a legaranyosabb formáját mutatja. Megengedett a különböző kiegészítők használata a cél a cukiság elérése. A fotón csak állat szerepelhet!)

3.Nevezési díj: egy kedvenc esetében 2.000.-, minden további fénykép beküldése esetén 500.- a nevezési díj, amelyet a Kőrisfa-BaMa Kft OTP: 11742252-25542859 számlaszámra kérjük megküldeni és a befizetést igazoló szelvényt illetve a fent említett dokumentumot és fényképeket a korisfa.bama.kft@gmail.com email címre egyben kérjük beküldeni.

Minden nevezési díjat befizető résztvevő jogosult lesz a Kőrisfa-BaMa Kft. által gyártott összes termékéből egy termék megvásárlása esetén 5% kedvezményre. A jogosultságot a nevezési díj befizetését követően megküldött számla igazolja, annak felmutatásával érhető el.

A nevezési díjból az Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány működését szeretnénk támogatni.

Játékszabályzat

Résztvevői:

-        A játékban 18 éven aluli csak szülői engedéllyel vehet részt!

-        A játékban csak magyar állampolgár, magyar lakcímmel rendelkező személy vehet részt.

-        A játékból kizárásra kerül az, aki nem teljesíti a részvételi feltételeket.

-        A játékból kizárásra kerül az, aki nem megfelelően teljesíti a részvételi feltételeket, akár szándékosan vagy véletlenszerűen.

-        A játékból kizárásra kerül, aki valótlan adatokat adott meg és így a nyereményre sem tarthat igényt.

-        A játékban nem vehet részt a Szervező alkalmazottjai és közeli hozzátartozói.

-        A játékból kizárásra kerül az, aki tisztességtelen versengéssel, tisztességtelen magatartással próbálja a díjat megnyerni.

-        A játékban nem vehet részt az, aki a beküldési határidőn túl teljesíti a részvételi feltételeket.

Játék időtartama:

-        Jelentkezési lapok kitöltésének, nevezési díj beküldésének és a fényképek beküldésének határideje: 2019.augusztus 31. 00:00 óra. a korisfa.bama.kft@gmail.com  erre az email címre kérjük a dokumentumokat és a nevezési díjat a Kőrisfa-BaMa Kft OTP: 11742252-25542859 számlaszámra kérjük megküldeni. A közlemény rovatban a jelentkezési lapon megadott email címet kérjük, feltüntetni szíveskedjenek!!!

-        A szavazás időtartama 2019. szeptember 02. 18:01 óra 2019. október 02. 20:00 óra.

Az emailben beküldött fényképeket rendszerezzük és a facebook oldalunkra közzétesszük, ahol megkezdődik a likevadászat. Aki a legtöbb likeot kapja, az nyeri el az Ország legaranyosabb kutyája, cicája, nyuszija címet és a vele járó nyereményt.

-        Eredményhirdetés: az Állatok Világnapján 2019. október 06. 18:00 óra facebook oldalon.

A nyerteseket emailben értesítjük. A nyeremény átvételére 2019. október 20-án kerül sor a Tököl Mester u. 94 szám alatti telephelyünkön. Az átvételhez szükséges érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása.

Játék menete:

A részvételi feltételeket teljesítő játékosok által beküldött fényképek a facebook oldalunkra feltöltésre kerülnek. (A nyereményjáték nem támogatott a Facebook által és nem kapcsolódik hozzá.)

A képeket nyilvánosan bárki likeolhatja. A szavazási idő lejártát követően összegzésre kerül. Amennyiben, szavazat egyenlőség mutatkozik, akkor csak azoknak a kisállatoknak a képe újra feltöltésre kerül és 1 napig újra szavazni lehet rájuk. Amennyiben kiderül, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot a nyertesek kihirdetése megtörténik.

Adózás:

A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt nyeremények átadásán kívül a kedvezményre jogosultság érvényesítése terheli, egyéb kötelezettség nem. A nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a szervező viseli. Egyéb felmerülő költségek pl.: a nyeremények átvételének helyszínére történő utazási költség, üzemanyag költség, a nyertes Játékost terhelik.

Adatvédelem:

A Játékosok a jelentkezési lap kitöltésével annak a szervező részére eljuttatásával önként hozzájárulnak és tudomásul veszik:

-        a játék szervezője, adataikat a játék lebonyolítása érdekében felhasználja és az adatvédelmi szabályoknak megfelelően a játékidőtartama alatt kezelje azokat,

-        a beküldött fényképek nyilvánosságra hozatalát

-        nyertesség esetén nevüket, facebook elérhetőségüket, a beküldött fényképeket és a lakhelyük - település szintig - nyilvánosságra kerülnek, ellenérték nélkül. Az adatokat kizárólag a játékkal kapcsolatban hozzuk nyilvánosságra,

-        a nyertesek hozzájárulnak a nyeremény átvételéről készülő fénykép nyilvánosságra hozásához, ellenérték nélkül,

-        a szervező lehetőséget biztosít a Játékos számára arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a körisfa.bama.kft@gmail.com email címen.

Egyéb rendelkezések:

-        A Szervező kizárja a felelősséget minden a www.fenyoviragladak.hu weboldalt, illetve a szavazást hirdető facebook oldalt és azt működtető szervereket ért külső un. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt a Facebook oldalt illetve a szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzenetet kapnak pl.: nyertes/nem nyertes státuszukat,fénykép eltünés stb illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

-        A Szervező kizárja a felelősséget a Weboldal és a Facebook oldal rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal és a Facebook oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát helyreállítsa.

-        A Szervező jogosult a játékot visszavonni, abban az esetben, ha a jelentkezők létszáma a 200 főt nem haladja meg. Ebben az estben a már jelentkezett Játékosok a nevezési díjat maradéktalanul visszakapják.

-        A Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a játékszabályzatot menet közben, indokolt esetben módosítsa, erről a Játékosokat tájékoztatja.

-        Bármely a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó, de ez nem korlátozza a Játékosnak mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

-        Jelen játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a játékban való részvételekkel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A szervező a telefonos elérhetőséget is biztosít a nevezni kívánó játékosok részére, ahol informálódhatnak a játék menetével kapcsolatban és a nyeremények átvételével kapcsolatban. Telefonszám: 06303706857

Mindenkinek nagyon sok szerencsét kívánunk!!

Reméljük, sok kis kedvencet megismerhetünk és együtt, összefogva támogathatjuk egy állat menhely működését!!